Phụ kiện ngói phẳng kiểu Pháp & giả đá

Mô tả sản phẩm

Đa dạng phụ kiện Ngói màu Seterra. Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng lớn, Sóng trung, Sóng nhỏ, Giả đá và phẳng Pháp. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

Mô tả phụ kiện

Đa dạng phụ kiện Ngói màu Seterra.

Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng lớn, Sóng trung, Sóng nhỏ, Giả đá và phẳng Pháp. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

 

PM2569 Gạch bông men gốm

PM2570 Gạch bông men gốm T2004 Gạch bông men gốm

F2L
Ngói bò góc vuông

F3Y
Ngói bò chạc 3 chữ Y

F4A
Ngói bò chạc tư

FC1- Ngói bò cạnh rìa

FC2-Ngói bò cuối cạnh rìa FN1-Ngói bò nóc

FC1
Ngói bò cạnh rìa

FC2
Ngói bò cuối cạnh rìa
FN1
Ngói bò nóc

FN2-Ngói bò cuối nóc

F3T-Ngói bò trạc 3 chữ T  

FN2
Ngói bò cuối nóc

F3T
Ngói bò chạc 3 chữ T