Phụ kiện ngói sóng trung & sóng nhỏ

Mô tả sản phẩm

Phụ kiện ngói sóng trung & sóng nhỏ - Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng lớn, Sóng trung, Sóng nhỏ, Giả đá và phẳng Pháp. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

Mô tả phụ kiện

Phụ kiện ngói sóng trung & sóng nhỏ

Secoin cung cấp đầy đủ các loại Ngói phụ kiện cho tất cả các dòng Ngói khác nhau như Sóng lớn, Sóng trung, Sóng nhỏ, Giả đá và phẳng Pháp. Ngoài ra, các phụ kiện đặc biệt khác cũng được đáp ứng như Ngói lấy sáng, vít bắt Ngói, Sơn Acrylic, chất chống thấm,...

B4A-Ngói bó chạc tư

BN3-Ngói bò cuối mái B2L-Ngói bò góc vuông

B4A
Ngói bò chạc tư
4-way round apex

BN3
Ngói bò cuối mái
Round hip end
B2L
Ngói bò góc vuông
2-way round apex

BN1-Ngói bò nóc

BC1-Ngói bò cạnh rìa BN2-Ngói bò cuối nóc

BN1
Ngói bò nóc
Round Ridge

BC1
Ngói bò cạnh rìa
Rake
BN2
Ngói bò cuối nóc
Round Ridge end

BC2-Ngói bò cuối cạnh rìa

B3Y-Ngói bò chạc 3 chữ Y B3T-Ngói bò chạc 3 chữ T

BC2
Ngói bò cuối cạnh rìa
Rake end

B3Y
Ngói bò chạc 3 chữ Y
3-way round apex (Y Shape)
B3T
Ngói bò chạc 3 chữ T
3-way round apex (T Shape)